Zatezni izolator ZKIE-24/40

Nazivni napon
24 kV
Podnosivi izmjenični napon
50 kV
Podnosivi udarni napon
125 kV
Nazivna mehanička sila na vlak
≥40 kN
Minimalna puzna (strujna) staza
570 mm
Broj rebara
9
Težina
2,6 kg.
Potporni izolator ZKIE-24/40 izrađen je od cikloalifatske epoksidne smole (araldita) namjenjene za upotrebu na otvorenim prostorima (malo upijanje vlage, otpornost na UV zrake). Izolator po svojemu obliku, dimenzijama, te električkim i mehaničkim svojstvima odgovara IEC propisima.

© 2010 El-izo. Sva prava pridržana. Design & development by ENDORA