Potporni izolator SS-24/760-4

Nazivni napon
24 kV
Podnosivi udarni napon
145 kV
Podnosivi napon 50Hz pod kišom (1 min)
75 kV
Minimalna puzna staza
760 mm
Minimalna prijelomna sila
4 kN
Broj rebara
10
Navojna čahura
M12
Masa
1,6 kg.
Potporni izolator SS-24/760-4 izrađen je od cikloalifatske epoksidne smole (araldita) namjenjene za upotrebu na otvorenim prostorima (malo upijanje vlage, otpornost na UV zrake). Predviđen je za vanjsku ugradnju, za rastavljače, prekidače i nosače osigurača. Izolator po svojemu obliku, dimenzijama, te električkim i mehaničkim svojstvima odgovara IEC propisima.

© 2010 El-izo. Sva prava pridržana. Design & development by ENDORA