Potporni izolator CBSZ 2500/L

Nazivni napon
24 kV
Podnosivi udarni napon
125 kV
Podnosivi napon 50 Hz
50 kV
Minimalna strujna staza
640 mm
Minimalna prijelomna sila
5 kN
Broj rebara
6
Težina
1,4 kg.
Potporni izolator CBSZ 2500/L izrađen je od cikloalifatske smole. Predviđen je za vanjsku ugradnju, za rastavljače, prekidače i nosače osigurača. Izolator svojim dimenzijama, oblikom, električkim i mehaničkim osobinama odgovara IEC propisima.
Banner
Banner
Banner
Banner

© 2010 El-izo. Sva prava pridržana. Design & development by ENDORA