Potporni izolator PIS-24A

Nazivni napon
24 kV
Nazivni udarni napon
125 kV
Podnosivi izmjenični napon (u suhom)
50 kV
Minimalna puzna staza
300 mm
Masa
1,9 kg.
Broj rebara
8
Mehanička čvrstoća na vlak
20 kN
Mehanička čvrstoća na tlak
>100 kN
Mehanička čvrstoća torzija
200 Nm
Mehanička čvrstoća na lom
>10 kN

© 2010 El-izo. Sva prava pridržana. Design & development by ENDORA