Izolatorski poligonator

Najviši napon mreže
25 kV
Podnosivi napon kroz 1 min, 50 Hz, na suhom
150 kV
Podnosivi napon kroz 1 min, 50 Hz, na kiši
125 kV
Udarni atmosferski podnosivi napon 1.2/50 μs (+)
270 kV
Udarni atmosferski podnosivi napon 1.2/50 μs (-)
300 kV
Minimalna puzna staza
915 mm
Specificirana mehanička sila na vlak
9 kN
Broj rebara
9

© 2010 El-izo. Sva prava pridržana. Design & development by ENDORA