Kompozitni potporni izolator KIP-24V

Nazivni pogonski napon
24 kV
Jednominutni podnosivi napon 50 Hz na kiši
70 kV
Udarni atmosferski podnosivi napon 1,2/50 pozitivni
170 kV
Minimalna puzna staza
620 mm
Mehanička prelomna sila (na savijanje)
12,5 kN
Broj rebara
6
Razmak između metalnih dijelova
230 mm
Težina
2,0 kg
Potporni izolator KIP-24V izrađen je iz kompozicije više vrsta materijala: silikona koji mu daje veliku otpornost na atmosferske utjecaje (vlagu, UV zrake), naponsku probojnu čvrstoću i puzajuće struje, zatim nosivog štapa velike čvrstoće napravljenog od poliesterske ili epoksidne smole ojačane staklenim vlaknima, te navojnih metalnih glava od aluminija otpornog na koroziju ili vruće cinčanog čelika. Izolator je predviđen za vanjsku montažu, za nosače srednje naponskih vodova. Po svojim dimenzijama, obliku, te električnim i mehaničkim osobinama odgovara IEC propisima.

© 2010 El-izo. Sva prava pridržana. Design & development by ENDORA